PTC, TATA Steel NL en ZES onderzoeken het realiseren van emissievrij binnenvaart transport

27 november 2023 – In de gezamenlijke zoektocht naar haal- en betaalbare verduurzamingsmogelijkheden voor binnenvaarttransporten hebben PTC (Particuliere Transport Coöperatie b.a.) & TATA Steel NL samen met ZES (Zero Emission Services) een intentieverklaring, voor het onderzoek naar emissievrij varen door middel van modulaire energiecontainers. Trossen los voor project PTe-C (PTC & TATA’s electrification Challenge)!

Ella Hofs-Visser, Manager PR & Sustainability bij de PTC: “Naast de beperkte mogelijkheden van gebruik van HVO voor de bestaande vloot, verlenen we al een decennium onze medewerking aan onderzoeksprojecten voor een retrofit-variant van gebruik van waterstofpoeder aan boord van onze binnenvaartschepen. Wij zien dat elektrificatie van schepen voor veel toekomstige toepassingen benodigd zal zijn. Door aan te sluiten op de technologische ontwikkelingen van ZES voor de containerbinnenvaart zal, op een relatief korte termijn, een opening kunnen bieden naar Zero-emissie staaltransporten.”

Daan Sabbé, Contract Manager Binnenvaart Outbound Logistics Tata Steel NL: “Via ons Zero Carbon Logistics Programma zijn wij actief bezig om ons logistieke netwerk te verduurzamen. Hierbij zetten wij in op directe toepassingen zoals biofuels, maar proberen ook aan te sluiten en te participeren op volledig emissieloze oplossingen en studies. Deze samenwerking met onze vervoerder PTC en ZES voor een batterij-elektrisch binnenvaartschip is hier een goed voorbeeld van. Deze studie zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan ons Zero Carbon Logistics programma en het realiseren van onze doelstellingen in het verduurzamen van onze logistieke keten.”

Bart Hoevenaars, Directeur Zero Emission Services: “ZES is uitermate blij met de intentie van TATA Steel en PTC om met behulp van ZES elektrisch te gaan varen. Het toont aan dat niet alleen containerschepen in aanmerking komen voor elektrisch varen, maar ook schepen met bijvoorbeeld breakbulk lading zoals de goederen van TATA Steel.

We zouden niet tot deze intentieverklaring hebben kunnen komen als PTC niet achter het ZES businessmodel zou staan. Dit laat zien dat het businessmodel om met ZESpacks te varen competitief is. We zijn PTC dan dus ook dankbaar voor hun vertrouwen en het geloof in ZES. Bovendien is het voor ZES zeer belangrijk dat het niet alleen vanuit de vervoerder een wens is om emissieloos te varen maar dat ook de verlader, TATA Steel in dit geval, het belang en de noodzaak erkent van uitstootvrij transport en daarin samen wil optrekken met ZES en PTC.”

Inmiddels zijn de offertes voor de retrofit van een schip naar ZESpack-standaard ontvangen en wordt de subsidieaanvraag voorbereid. De subsidieregeling van I&W voor de ombouw van de schepen kan ieder moment worden opengesteld. Ook onderzoeken we de eventuele effecten van een magneetkraan, welke soms gebruikt wordt bij het laden en lossen van staal, op de benodigde ZESpacks en/of overige (elektrische) installaties te verwachten zijn.