Over Zero Emission Services

Over Zero Emission Services (ZES)

ZES biedt een nieuw energie systeem voor de verduurzaming van de binnenvaart: een volledig producten- en dienstenpakket voor emissieloos varen gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan.

De aandelen van ZES zijn in handen van vier bedrijven: leverancier van emissievrije transport ecosystemen Ebusco, ING, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ondersteunt dit initiatief.

Missie
ZES maakt de verduurzaming van de binnenvaart mogelijk met een nieuw, schoon en  betaalbaar vervoersysteem.

Visie
ZES wil de binnenvaart schoon en klimaatneutraal laten varen.

ZES draagt bij aan Klimaatakkoord

Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. Op dit moment is de gehele Nederlandse transportsector verantwoordelijk voor 21% van de kooldioxide-uitstoot (CO2) in Nederland. Binnen transport is binnenvaart verantwoordelijk voor 5% van de kooldioxide-uitstoot. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van de binnenvaart. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord.

ZES pakt de leiding in die transitie van de binnenvaart: 100% groene energie, geen uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Neem contact op

Powering clean corridors.