Stimuleren van

verduurzaming

Pay per use

ING heeft voor de verduurzaming van de binnenvaart een innovatieve financieringsvorm op basis van ‘pay per use’ ontwikkeld. Hierdoor brengt ZES aan de scheepseigenaren die op emissievrije energieleverantie over willen stappen alleen de kosten in rekening voor de verbruikte duurzame energie en huur van de batterijcontainer.

Het financieringsaanbod kan het beste worden vergeleken met het betalen van de energierekening thuis. Je betaalt een vastrecht voor de aansluiting. Daarnaast betaal je voor de hoeveelheid gebruikte energie.

Bij de binnenvaart is dat tot nu toe anders: je investeert in de machine voor opwekking van energie, de motor, en het verbruik en onderhoud. De innovatie is nu dat je niet investeert in de energiedrager (de verwisselbare energiecontainer). Je betaalt voor de afgenomen hoeveelheid energie en het vastrecht.

ING ziet het als een steeds belangrijker instrument voor het stimuleren van verduurzaming, omdat het voor gebruikers het besluit om mee te doen aan verduurzaming laagdrempelig maakt en dat helpt om de klimaatdoelen sneller te halen.

Financiering elektrische aandrijflijn

Het ligt voor de hand dat de bank die het schip financiert, dat kan ING zijn, maar dat hoeft niet, ook de aanpassing naar een elektrische aandrijflijn financiert. Scheepseigenaren zijn sinds 1 januari 2020 gehouden aan de zgn. NRMM-norm, de Non Road Mobile Machinery directive van de Europese commissie bij hermotorisering; voor de binnenvaart is dat de STAGE-V norm. Scheepseigenaren hebben een beslismoment over de techniek. Voor hen is de structuur van een verwisselbare energiecontainer aantrekkelijk.

De elektrische aandrijflijn heeft een lage total cost of ownership en dankzij het gebruik van containers voor de energievoorziening, kan in de toekom st ook op andere energievormen, zoals waterstof, worden overgegaan. De elektrische aandrijflijn hoeft dan niet aangepast te worden.

Neem contact op

Powering clean corridors.