ZES powering clean corridors

“Stimuleringsregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen” stelt scheepsondernemers in staat om vloot verduurzaming te versnellen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 15,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling en transformatie van binnenvaartschepen die met de ZES-technologie volledig elektrisch varen.

Om het verduurzamen van schepen betaalbaar te maken introduceert Zero Emission Services (ZES) een innovatief betaalmodel op basis van het betalen voor gebruik van hernieuwbare energie (“pay per use”). Ondernemers betalen dus alleen voor de (om)bouw om elektrisch te kunnen varen en voor het gebruik van gestandaardiseerde modulaire energiecontainers (ZESpacks). De totaal vereiste investering om schoon te varen wordt hiermee aanzienlijk lager. Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft voor “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch” een subsidie beschikbaar gesteld om binnenvaartschepen met ZESpacks te laten varen.

Doelstelling regeling

De Stimuleringsregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen financiert de elektrificatie van binnenvaartschepen die van de ZESpacks gebruik maken door financiële steun aan te bieden voor het aanpassen of bouwen van een schip met een elektrische aandrijving. Dit omvat specifiek de installatie van elektrische voortstuwingssystemen. Sommige componenten die verschillen van traditionele (diesel) systemen zijn toegestaan, maar batterijcontainers zelf en verbrandingsmotoren worden niet gesubsidieerd. Schepen moeten wel volledig elektrisch kunnen varen met verwisselbare batterijcontainers.

Praktische details

Voor de periode tot en met 31 december 2025 is een totaalbedrag van €15.100.000,- gereserveerd voor deze subsidieregeling. Per vaartuig is er een maximale subsidie van 40% van de totale investeringskosten met een limiet van €400.000,-.  Voor industriële onderzoeksprojecten geldt een aanvullende subsidie van maximaal €75.000,- per aanvraag.

De regeling is geopend tussen:

  • 07-12-2023 t/m 28-02-2024 om 12:00
  • 01-05-2024 09:00 t/m 30-06-2024 12:00
  • 01-09-2024 09:00 t/m 15-10-2024 12:00

Subsidiegelden worden verdeeld op basis van een rangschikking conform de volgende criteria:

  • Emissievrij
  • Schoon
  • Realisatietermijn
  • Plan & Onderbouwing

Voor industriële onderzoeksprojecten gelden aanvullende criteria (schaalbaarheid, kennisoverdracht en complementariteit aan (om)bouw van een binnenvaartschip).

ZES denkt graag met u mee over de verduurzamingsmogelijkheden van uw schip en vloot. U kunt per e-mail contact opnemen met Michiel Smit (ZES): michiel.smit@zeroemissionservices.nl.

Link naar de aanvraag omgeving: https://www.eicb.nl/projecten/seb/