Het opladen van de containers

De verwisselbare energiecontainers worden geladen met duurzaam opgewekte stroom. Eenmaal leeg, kunnen schippers de containers snel voor een volle inwisselen bij een van de wissel- en laadstations. Deze stations zijn voorzien van een “open access” netwerk. Dat betekent dat ze ook geschikt zijn voor het snel laden van vrachtwagens en bussen. De laadstations zijn gestandaardiseerd en worden in combinatie met de batterijcontainers ontwikkeld.

Uitbreiding laadpunten

ZES gaat de komende jaren meer wissel- en laadstations, meer vaarroutes en meer schepen vergroenen. Want doel is om uiteindelijk de hele binnenvaart, en short sea, groen en emissieloos te laten varen. Er zal een netwerk van open access laadpunten ingericht worden langs de hoofdvaarwegen en bij bestaande logistieke systemen zoals containerterminals.

Stabiliseren van het elektriciteitsnet

Op het moment dat de batterijcontainers niet aan boord van een schip staan, kunnen ze worden ingezet om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Netstabilisatie, de balans tussen vraag en aanbod, is essentieel voor een betrouwbaar elektriciteitsnet. In de toekomst zal het elektriciteitsaanbod meer fluctueren doordat we meer gebruik gaan maken van zonnepalen en windmolens en minder van elektriciteitscentrales. Het bewaken van de netstabiliteit zal dan steeds vaker bij kleine middelen komen te liggen. Bijvoorbeeld bij batterijen, boilers en warmtepompen. Daarnaast kunnen de containers ingezet worden om een tijdelijke vraag naar elektriciteit op te vangen bij bijvoorbeeld evenementen of op een bouwplaats.

Toekomstbestendig systeem

Het systeem is toekomstbestendig, omdat het onafhankelijk is van de energiedrager. We starten met batterijen, maar als in de toekomst waterstof goedkoper wordt, dan kunnen de containers met waterstoftechnologie op dezelfde wijze elektriciteit leveren. De laadstations worden ontworpen zodat de synergiën met andere technologieën zoals waterstof mogelijk is.

Batterij en technologie

Binnenvaartschepen hebben een vermogen varierend van 500 tot 1000 kW.  Met behulp van een ZESPack container van 2000 kWh kan een binnenvaartschip 2 tot 4 uur varen. Met 2 ZESPacks kan een afstand afgelegd worden van 50 tot 100 km.

100% veilig

Control systemen in de container en aan boord zorgen er voor dat batterijen niet overbelast kunnen worden. Koel systemen zorgen ervoor dat de temperatuur constant blijft in de container. De container zelf is brandveilig door isolatie en uitgerust met blus en veiligheids systemen. Zelfs als er buiten brand is blijft de container veilig!

Milieu en materialen

De ZESPack voor deze toepassing gaat gegarandeerd 10 jaar mee. Na 10 jaar is de capaciteit van de batterijen met ongeveer 20 % teruggelopen. Hiermee zijn er volop andere toepassingen die gebruik voor nog eens 10 jaar mogelijk maken. Aan het eind van de levensduur zijn de materialen terug te winnen en voor hergebruik geschikt te maken. Door de lange levensduur van de ZESPack levert het systeem veel meer emissiebesparing op, dan het kost om de batterijen te bouwen.

Contact opnemen

Powering clean corridors.