Den Bosch Max Groen

ITG, Nedcargo en ZES versnellen het verduurzamen van de binnenvaart

Den Bosch Max Groen vaart per april 2024 volledig elektrisch

8 november 2023 – Inland Terminals Group (ITG), Nedcargo en Zero Emission Services (ZES) kondigen vandaag aan dat per april 2024 het schip Den Bosch Max Groen als eerste schip op ZES technologie volledig emissieloos tussen Den Bosch, Maasvlakte en Moerdijk zal gaan opereren. Na de Den Bosch Max Groen zullen in deze samenwerking vier andere schepen volgen. Met deze ontwikkeling wordt gezamenlijk de versnelling van het verduurzamen van de binnenvaart ingezet.

Inland terminal operator BCTN, onderdeel van Inland Terminals Group, logistiek dienstverlener Nedcargo en technologie leverancier ZES hebben elkaar gevonden in de visie om emissieloze operaties over belangrijke corridors te realiseren en verduurzaming van de binnenvaart te versnellen. Samenwerken binnen de gehele logistieke keten is het gezamenlijke doel waarbij de afspraken endoelstellingen zijn vastgelegd in Project Zero.0.

Een Groene operatie

Het schip Den Bosch Max Groen is in 2021 afgebouwd, heeft een lengte van 90 meter en vaart containers voor Heineken en andere klanten. Het schip is in eigendom van Nedcargo en is al bij de bouw voorbereid voor een elektrisch vaart. Om elektrisch te varen met standaard 20ft modulaire energiecontainers (ZESpacks), zijn een aantal aanpassingen nodig. Voor een volledig emissieloze vaart wordt de dieselgenerator verwijderd en zal als vervanging een vast accupakket worden geïnstalleerd.

De ZESpacks worden opgeladen met groene energie via de nieuwste generatie 2x 1MVA laadstations van ZES. De laadstations en ZESpacks zijn uitgerust met een 1MW Megawatt Charging System (MCS) connector waardoor de ZESpacks slechts in 3 uur volledig kunnen worden opgeladen.

De groene energie wordt geleverd op basis van Nederlandse garantie van oorsprong certificaten en het gebruik van de ZESpacks gebeurt op basis van een innovatief pay-per-use betaalmodel.

Met het elektrificeren van de Den Bosch Max Groen wordt in ingeschat dat in deze operatie jaarlijkscirca 715 ton CO2 en 13 ton NOx emissies wordt gereduceerd. Opschaling naar een vloot van vijf emissieloze schepen zal de impact significant vergroten.

Om de Den Bosch Max Groen, en op termijn ook de Den Bosch Max Blauw, Nijmegen Max, Venray Max en Roermond Max, te kunnen voorzien van volgeladen ZESpacks zullen op verschillende strategische locaties de nieuwste generatie ZES laadstations worden ontwikkeld. Het eerste laadstation zal in kwartaal 1 van 2024 op de BCTN terminal in Alblasserdam worden gerealiseerd. Laadstations in Den Bosch (BCTN terminal), in Moerdijk en bij de Prins Johan Frisohaven in Rotterdam zullen kort hierop volgen.

Subsidie en financiering

Voor de vergroening van de binnenvaart vanuit het Nationale Groei Fonds (NGF) circa €50 miljoen beschikbaar gemaakt. Hiervan is een deel toegewezen aan de ontwikkeling van de ZES infrastructuur en een deel aan scheepseigenaren voor de ombouw of nieuwbouw van schepen. Nedcargo financiert de scheepsombouw door gebruik te maken van subsidie uit de I&W Greendeal en subsidie uit de I&W Scheepssubsidie regeling (NGF). ZES investeert in de ontwikkeling van de infrastructuur en maakt hierbij mede gebruik van de beschikte NGF-subsidie.

Innovatiepartners

Eduard Backer, CEO bij Inland Terminals Group B.V. (100% aandeelhouder BCTN): “Als grootste inland terminal operator van de Benelux willen wij het voortouw nemen in het verder verduurzamen van de binnenvaart. Het innovatieproject met het elektrificeren van de Den Bosch Max Groen is een mooie eerste stap om dit doel te bereiken. Bij een succesvolle evaluatie van het project zullen er nog meerdere
schepen volgen.”.

Marnix Vos, Projectmanager bij Nedcargo B.V.: “Nedcargo heeft besloten zijn nek uit te steken en te investeren in de toekomst. In 2050 moet de binnenvaart zero emission zijn. Als iedereen wacht tot 2045, gaat het verkeerd. Je kunt in zo’n korte periode niet zesduizend schepen ombouwen. Wij willen er nu bij zijn en we zijn er klaar voor. Samen met BCTN en ZES gaan we een duurzame businesscase neerzetten. Met dat doel zijn we deze pilot begonnen.”.

Bart Hoevenaars, CEO van Zero Emission Services B.V. voegt toe: “Na een succesvolle pilot met de Alphenaar waar veel nuttige en waardevolle lessen uit getrokken zijn, is deze overeenkomst tussen ZES, Nedcargo en BCTN een uitermate belangrijke en grote stap naar de opschaling van ZES in Nederland. Net als het geval is bij de eigenaar van de Alphenaar, CCT, hebben we aan Nedcargo, de eigenaar van
de DB Max Groen, en de betrokken terminal-eigenaar BCTN, opnieuw zeer toegewijde belangrijke partners die zich bewust zijn van de noodzaak om de uitstoot van de binnenvaartvloot tot nul te reduceren. Ze zijn zich er niet alleen van bewust, ze zetten de woorden ook om in daden omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat elektrisch varen met ZES een schoon, betaalbaar en werkbaar alternatief is. Niemand ontkomt aan de noodzaak om de uitstoot terug te dringen. Deze partijen nemen, door met ZES in zee te gaan, daarin hun verantwoordelijkheid.”.