SYNERGETICS – Synergieën voor een groene transformatie van de binnenvaart en de zeevaart – kick off!

SYNERGETICS – Synergies for Green Transformation of Inland and Coastal Shipping – is een door het programma Horizon Europe van de EU gefinancierde innovatieactie, die op 8.2.2023 van start is gegaan bij DST (Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V.) in Duisburg.

Wat is SYNERGETIEK?

De binnen- en zeevaart staan voor grote uitdagingen met betrekking tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen als gevolg van de eisen van de Europese Green Deal en de Taxonomieverordening, alsmede het feit dat betere milieuprestaties voor de sector van steeds groter belang zijn geworden om concurrerend te blijven.

De bestaande vloot op de Europese binnenwateren en in de respectieve kustgebieden vertoont een groot potentieel voor vergroening, dat kan worden ontsloten door passende retrofitmaatregelen. Momenteel zijn er in de scheepvaartsector en in andere sectoren verschillende vergroeningsmaatregelen genomen of in uitvoering. De oplossingen zijn echter niet gebundeld om een grootschalige invoering mogelijk te maken. Dit is het uitgangspunt van SYNERGETICS! Het project heeft tot doel de relevante kennis uit verschillende sectoren, met name de watergedragen sector, samen te brengen. Dit zal worden gerealiseerd door het creëren van synergieën tussen de toonaangevende onderzoeksinstellingen op het gebied van scheepshydrodynamica en energietransitie, innovatiecentra en verenigingen van de scheepvaartindustrie, de scheepsbouwindustrie, regelgevende instanties, scheepseigenaren en technologieleveranciers, alsmede tussen verschillende Europese regio’s. Het doel is de levering van een consistente catalogus van ontwikkelde en gebruiksklare retrofitoplossingen die de groene transformatie van binnenschepen en kustschepen vergemakkelijken en versnellen.

Wat zijn de doelstellingen?

De belangrijkste doelstellingen van SYNERGETICS zijn:

 • demonstratie van het potentieel van retrofit-technologieën voor de vergroening van de bestaande vloten door de aanpassing van vier bestaande schepen in de loop van het project;
 • demonstratie van het potentieel van hydrodynamische verbeteringen bij de vergroening van de bestaande vloten;
 • aantonen van de waarde van digitale activa bij het vergroenen van de bestaande vloten;
 • integratie van de kennis over technologieën om de scheepvaart koolstofvrij te maken en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen met de ervaring die is opgedaan in de proefprojecten en in de demonstraties in het kader van SYNERGETICS, en opstelling van de catalogus van groene oplossingen;
 • verstrekking van actuele scenario’s aan beleidsmakers en het handboek aan scheepseigenaren voor een versnelde vergroening van de binnen- en zeevaart;
 • versnelling van de invoering van de vergroenende retrofitoplossingen door stroomlijning van de regelgevingsprocedures;
 • verspreiding van het gebruik van de catalogus, de scenario’s en het binnen SYNERGETICS ontwikkelde handboek buiten West-Europa.

Wat wordt er gedemonstreerd?

In SYNERGETICS zullen een aantal demonstraties worden uitgevoerd met betrekking tot:

 • waterstofverbranding in interne verbrandingsmotoren;
 • methanolverbranding in interne verbrandingsmotoren;
 • innovatieve hydrodynamische verbeteringen van de romp en de aanhangsels;
 • elektrificatie van schepen door middel van hybridisatie van het hoofdvoortstuwingssysteem;
 • elektrificatie van schepen door middel van de ontwikkeling van energiebeheersystemen voor hybride aandrijving en energieopslag aan boord.

Partners:

SPB – Stichting Projecten Binnenvaart (NL) Argo-Anleg GmbH (DE)
Scandinaos AB (SE) FPS – Future Proof Shipping (NL)
MARIN – Maritime Research Institute Netherlands (NL) Mercurius Shipbuilding BV (NL)
Viadonau – Österreichische Wasserstraßen-GmbH (AT) ZES – Zero Emission Services (NL)
TTS – Transport Trade Services GmbH (AT) Compagnie Fluviale de Transport (FR)
Kanzlei Anzböck (AT) Sogestran (FR)
EUFRAK – Euroconsults Berlin GmbH (DE) Koedood Diesel Service BV (NL)
CRS – Croatian Register of Shipping (HR) CMB – Revolve Technologies Ltd. (UK)
OST – Ostschweizer Fachhochschule (CH)